ศิลปะทำให้เราเป็นคนใจเย็นและมีสติมากยิ่งขึ้น

ศิลปะทำให้เราเป็นคนใจเย็นและมีสติมากยิ่งขึ้น
June 6, 2020 0 Comments

                ในปัจจุบันนี้ศิลปะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยเพราะว่าศิลปะจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ใจเย็นและเป็นคนที่มีสติมากยิ่งขึ้น ทุกๆอย่างในเรื่องของความคิดนั้นเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้ การที่เรามีศิลปะในหัวใจจะทำให้เราเองเป็นคนที่กล้าที่จะออกความคิด กล้าที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย  

                ทุกๆอย่างในเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่จะมองข้ามผ่านไปไม่ได้เลย การที่เรารู้จักคิดรู้จักที่จะเรียนรู้นั้นถือว่าเป็นเรื่องดีเลย ศิลปะคือสิ่งที่เราสร้างสรรค์คนเราหากมีความคิดสร้างสรรค์ไปแล้วนั้นก็จะทำให้ผลงานออกมาดีมากยิ่งขึ้นด้วย ไม่มีใครที่จะมาบังคับให้เราวาดเป็นแบบไหน อยู่ที่เราเองทั้งนั้นว่าเราเองอยากที่จะให้ผลงานศิลปะของเราออกมาในรูปแบบไหนมากที่สุด

                ในการเรียนศิลปะนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถที่จะเลือกเรียนได้ทั้งนั้น เราเองจึงไม่ควรที่จะมองข้ามเลย อะไรที่เราคิดว่าดีก็ควรที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ในตัวของเราเองด้วย การเรียนศิลปะนั้นในตอนนี้หาเรียนได้ไม่ยากเพียงแต่เราเองจะต้องมีใจที่แน่วแน่ว่าอยากที่จะเรียนศิลปะเพราะศิลปะก็คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ความคิดของเรานั้นออกมาได้อย่างสร้างสรรค์มากที่สุดด้วย

                บางคนที่มีอารมณ์ร้อนที่มากจนเกินไปก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้สมาธิหรือมีสติได้  เราก็จะต้องใช้ความคิดเพื่อจะวาดภาพๆหนึ่งออกมา ทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่สุด เพราะการวาดภาพออกมาที่สวยงามนั้นนั่นก็ออกมาจากจินตนาการของเรา ทุกอย่างที่ออกมาจากจินตนาการของเรานั้นก็คือความสามารถที่มีในตัวของเรานั้นเอง

                ในการที่เรานำเอาศิลปะนั้นมาช่วยในการจรรโลงใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลย คือเราเองจะมองข้ามไปไม่ได้ หากเรารู้ตัวว่าเราเองนั้นเป็นคนที่ใจร้อนเราก็อาจจะฝึกสมาธิของตนเองด้วยการวาดภาพหรือระบายสีก็ได้อีกเช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้าม หากเราเอาศิลปะมาช่วยทำให้เกิดประโยชน์หรือเกิดผลดีต่อตัวเราเองมากที่สุดก็ควรที่จะฝึกศิลปะดีที่สุด

                ในบางครั้งศิลปะอาจจะทำให้เราใจร้อนมากขึ้นนั่นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีสมาธิเท่าไรนักเราควรที่จะใช้สมาธิในการจดจ่อให้มากกว่านี้จึงจะทำให้เรานั้นวาดรูปออกมาโดยมีสมาธิที่ดีอย่างมากที่สุดด้วย