สิ่งที่ควรคำนึง เมื่อต้องเลือกของเล่นให้ลูก

ของเล่นเด็ก
October 21, 2020 0 Comments

ของเล่นสำหรับเด็ก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อเด็กทุกคน ในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ สำหรับเด็กให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการเล่น ของเล่นเด็ก ถึงแม้ว่าจะมีข้อดีในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก แต่ถ้าเป็นของเล่นที่ไม่เหมาะสม หรือเลือกของเล่นไม่เป็น ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเด็กเช่นกัน และของเล่นบางอย่างก็อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กได้ด้วย 

ดังนั้นในการเลือกของเล่นสำหรับลูกน้อย พ่อแม่ควรรู้ก่อนว่าวิธีการเลือกของเล่นที่ดีเป็นอย่างไร เพื่อให้ลูกน้อยไม่เกิดอันตรายจากการเล่นของเล่น รวมถึงได้ประโยชน์จากการเล่นของเล่นอย่างเต็มเปี่ยม ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่า ในการเลือกของเล่นสำหรับเด็กนั้น ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง 

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเลือกของเล่นให้กับลูกน้อย 

1.มาตรฐาน 

ข้อนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลย เพราะว่าการเล่นของเล่นของเด็กนั้น จะมีการนำเข้าปาก หรือไม่ก็เล่นโดยที่ไม่ได้ระมัดระวัง ดังนั้นการเลือกของเล่นในข้อแรก จึงต้องดูก่อนว่าของเล่นเหล่านั้นมีมาตรฐานหรือไม่ หากมีสารเคมีปนเปื้อนมาจากขั้นตอนการผลิต ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับลูกน้อยได้ง่าย ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน 

2.มีไม่ส่วนที่เป็นอันตราย 

ในส่วนที่เป็นอันตรายของของเล่นสำหรับเด็กก็คือ ส่วนที่เป็นคม เป็นเหลี่ยม ที่อาจจะทำให้เกิดการบาดผิวหนัง หรือไม่เป็นอันตรายอย่างอื่น ดังนั้นของเล่นอะไรก็ตามที่เป็นเหลี่ยมคม หรือมีขนาดที่แข็งเกินไป จึงไม่ควรนำมาให้ลูกน้อยได้เล่น โดยเฉพาะเด็กที่ยังอายุน้อย ต้องดูก่อนว่าเด็กถึงวัยที่จะเล่น ของเล่นเด็ก แบบไหนได้บ้างก่อน 

3.ไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก 

ของเล่นที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กเป็นส่วนประกอบ อย่างเช่นลูกปัดขนาดเล็ก ของเหล่านี้อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กได้ง่าย ในกรณีที่นำเข้าปากหรือเข้าจมูก อาจจะทำให้เด็กหายใจไม่ออก ฉะนั้นของเล่นเหล่านี้จึงเหมาะกับการเอามาให้เด็กได้เช่น เพราะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว แม้ว่าของเล่นประเภทนี้จะน่าเล่นเท่าไหร่ ก็ไม่ควรจะเอามาเสี่ยง 

4.สีไม่ลอก 

สีที่ใช้ในการทำของเล่น ควรจะเป็นสีที่มีมาตรฐาน และไม่ลองขณะที่ใช้งาน หากเป็นสีที่เป็นสารเคมีอันตราย เวลาที่เด็กเอาของเล่นเข้าปาก ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย ดังนั้นหากเห็นว่าของเล่นชิ้นไหนที่ไม่น่าจะเหมาะ หรือปลอดภัยเพียงพอ แนะนำว่าไม่ควรซื้อจะดีที่สุด จะได้ไม่เสี่ยงเกิดอันตรายใดๆ ขึ้น 

5. เลือกให้เหมาะกับอายุ 

เด็กแต่ละช่วงอายุจะมีพัฒนาการด้านการรับรู้ที่ไม่เท่ากัน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายขณะที่เล่นของเล่น การเลือกจึงต้องดูให้เหมาะกับอายุของเด็กด้วย จึงจะเกิดประโยชน์และไม่เป็นอันตราย ถ้าหากเด็กรับรู้ได้ว่าของเล่นชิ้นนี้ควรจะเล่นอย่างไร อันตรายที่จะเกิดก็น้อยลง 

ทั้งหมดนี้เป็นข้อควรปฏิบัติที่สำคัญในการเลือกของเล่นสำหรับเด็ก ดังนั้นก่อนที่พ่อแม่จะตัดสินใจซื้อของเล่นชิ้นใดก็ตาม ให้พิจารณาวิธีการเลือก ของเล่นเด็ก ตามที่ได้แนะนำไปข้างต้นนี้ก่อน จะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลัง และเด็กก็จะได้ประโยชน์สูงสุดด้วย