เราสามารถตรวจวัดความชื้นและคุณภาพอากาศได้อย่างไร

เครื่องวัดความชื้น
November 27, 2020 0 Comments

ในชีวิตปัจจุบันของคนเรานั้นอากาศถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หากเราขาดอากาศในการหายใจแล้วก็จะทำให้เราเสียชีวิตได้ในที่สุด ซึ่งอากาศนั้นคือมวลสารหรือมวลก๊าซต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ประกอบไปด้วย ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซอื่น ๆ อีกมากมาย โดยคนเราทุกคนนั้นอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีกันทั้งสิ้นและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ย่อมหมายถึงการที่เรามีคุณภาพอากาศที่ดีด้วยเช่นกัน เคยมีคนกล่าวไว้ว่าอากาศดีไม่ได้มีขายอยากได้ต้องช่วยกันสร้าง ซึ่งคำกล่าวนี้ถูกต้องตรงที่อากาศนั้นคือก๊าซที่ล่องลอยตามธรรมชาติเป็นทรัพยากรฟรีที่ทุกคนไม่ต้องเสียเงินซื้อ แต่ถึงอย่างไรนั้นในโลกปัจจุบันด้วยมลภาวะ หรือมลพิษทางอากาศที่มีเพิ่มมากขึ้นนั้นส่งผลให้เราต้องเสียเงินเพื่อซื้ออากาศที่ดีมาใช้ในการหายใจ การซื้ออากาศในที่นี้หมายถึงการที่เราต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อเลือกสรรบ้านหรือที่อยู่อาศัยในทำเลที่ดี ที่มีสภาพแวดล้อมดี แล้วมีโอกาสที่จะมีมลพิษทางอากาศน้อย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการที่เราต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องฟอกอากาศมาใช้ในบ้านเพื่อให้บ้านเรามีอากาศที่ดีอีกด้วย แต่ทั้งนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอากาศที่อยู่รอบตัวเราในตอนนี้มีคุณภาพเป็นยังไง วิธีการตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ ในการตรวจวัดคุณภาพทางอากาศนั้น เริ่มแรกเราอาจมองด้วยสายตาตัวเองก่อน ว่าสภาพอากาศรอบตัวเรา ณ ขณะนี้มีสภาพยังไง มีฝุ่นหรืออากาศอึมครึม มืดมัวหรือไม่ ท้องฟ้าสามารถมองเห็นก้อนเมฆได้ชัดเจนรึป่าว ถ้าวันไหนที่เราไม่สามารถมองเห็นก้อนเมฆได้ชัดเจนหรือฟ้าปกคลุมไปด้วยสีเทา และฝนก็ไม่ตกนั้นให้เราสันนิษฐานได้เลยว่าคุณภาพอากาศตอนนั้นไม่ดีแน่ ๆ นอกจากวิธีการดูด้วยตาเปล่าแล้วนั้น เราสามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดความชื้นและคุณภาพอากาศในการดูว่าสภาพอากาศในตอนนั้นเป็นยังไง ซึ่งเราสามารถดูได้จากเครื่องวัดความชื้นและคุณภาพอากาศซึ่งตัวเครื่องนี้ได้ค่าการวัดมาจากเครื่องวัดความชื้นและคุณภาพอากาศส่งต่อมาอีกที โดยในบ้านเรานั้นก็จะมีเครื่องวัดความชื้นและคุณภาพอากาศตามจุด ตามเขตต่าง ๆ เครื่องวัดความชื้นและคุณภาพอากาศจะทำการวัดค่าอากาศในแต่และพื้นที่ที่สถานีตั้งอยู่แล้วประเมินผลส่งค่าเข้าไปยังกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ผู้ใช้เครื่องมือทราบ ในการวัดความชื้นและคุณภาพอากาศนั้นเพื่อให้เกิดความแม่นยำที่สุดต้องใช้เครื่องมือวัดความชื้นและคุณภาพอากาศซึ่งมีขายทั้งแบบพกพาและแบบติดตั้ง เพื่อให้เราสามารถวัดค่าอากาศ ณ ปัจจุบัน และหากมีมลพิษก็จะสามารถป้องกันตัวได้